Als het Nederlands transportnetwerk vergeleken moet worden met de rest van de wereld, valt het gelijk op dat wij op dat gebied tot één van de besten behoren. Het opzetten van een goed transportnetwerk gaat natuurlijk niet over een nacht ijs en vergt het ook continu investeringen voor niet alleen het onderhoudt, maar ook de nodige aanpassingen om het netwerk bij de tijds te houden. Het transportnetwerk kan het best vergeleken worden met het bloed dat door ons lichaam stroomt en voor de aan- en afvoer van alle benodigde stoffen zorgt.

Het gaat om meer dan alleen wegen
Als men het woord transport hoort denk en maar al te vaak dat het om alleen wegen gaat en geldt dat inderdaad ook voor het grootste deel van het netwerk. Zo zijn er tal van weg- en waterwegen, maar vindt er ook veel transport plaats met de trein en ook via de lucht. Een uitgebreid netwerk dus en is de overige infrastructuur die erbij hoort ook belangrijk. Zo hebben grote bedrijven allemaal hun fabrieken of magazijnen langs de transportroutes staan en maakt dit een vlotte goederenstroom mogelijk.

In Nederland zijn er ongeveer 3000 km aan wegen (hoofdrijbanen) te vinden en wordt er daar ook handig op ingespeeld. Bij de aankoop van een bedrijfspand is het ook goed om te weten dat er verschillende verkeersaders door het land lopen zoals de E35 of de E22. Het transportnetwerk in Nederland heeft verschillende connecties met het Europees wegennetwerk en zijn het de wegen met E-nummers die daar deel van uitmaken.

Het zou ook geen transportnetwerk zijn als er alleen sprake zou zijn van wegen op het land. Waterwegen vormen een ander belangrijk deel van het transportnetwerk en zijn er een groot aantal bevaarbare kanalen te vinden in ons land. Sommige, zoals het Amsterdam-Rijnkanaal, zijn speciaal aangelegd om een snelle doorvaart mogelijk te maken tussen belangrijke industriegebieden. Het vele water waar Nederland zo bekend om staat wordt dus heel handig gebruikt om deel uit te maken van het transportnetwerk.

Het onderhoudt is vrij intensief
Met zo een transportnetwerk van wereldklasse is het daarom ook begrijpelijk dat het onderhoud niet achterwege mag blijven. De middelen hiervoor worden voor een groot deel verkregen van de gebruikers zelf in de vorm van belastingen. In ruil daarvoor krijg je wel een netwerk aangeboden dat niet alleen comfortabel, maar bovenal veilig is naar haar gebruikers toe. Ook zorgen goed onderhouden wegen er ook voor dat er minder snel defecten zullen optreden aan elk voertuig die ervan gebruikt maakt.

Het is deze super goede combinatie die ervoor zorgt dat niet alleen Nederlandse, maar ook buitenlandse bedrijven zich hier willen vestigen. De aanwezigheid van de Rotterdamse haven als poort naar het achterland van Europa en van Schiphol dragen hier ook zeker aan bij. Een goede makelaar Tilburg zal zeker een passend advies kunnen geven voor degenen die op zoek zijn naar de mogelijkheid om een locatie langs ons transportnetwerk aan te schaffen of te huren.